Iedereen is welkom op het Koninklijk Atheneum Pegasus. Wij willen een open school zijn die jonge mensen voorbereidt op de wereld van morgen. In onze brede middenschool gaan we samen met onze leerlingen op zoek naar hun talenten.

Vanaf de tweede graad bereiden we de leerlingen voor op hogere studies. De feedback die wij krijgen van universiteiten en hogescholen leert ons dat tweederde van onze leerlingen slagen in het eerste jaar hoger onderwijs.

Om dit doel te bereiken leren wij onze leerlingen zelfstandig studeren met zin voor verantwoordelijkheid. Dit is een geleidelijk proces dat tijd vergt.

Meertalig onderwijs en een doordacht aanwenden van ICT (geïntegreerd computeronderwijs) geven de leerlingen unieke kansen om zich te ontwikkelen tot wereldburgers.

Pegasus heeft ook oog voor de wereld buiten de school. De leerlingen worden aangemoedigd om hobby’s uit te oefenen. Daar leren zij immers vaardigheden die ook van pas kunnen komen bij het studeren.

In sommige gevallen worden er zelfs flexibele trajecten aangemaakt om de leerling in staat te stellen zijn buitenschoolse talenten verder te ontwikkelen.

infomomenten en openschooldag

Ontdek onze troeven

leerlingbegeleiding

In Pegasus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betreft hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste...

Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. De leerlingen van K.A. Pegasus worden voorbereid op de wereldse realiteit door hen ook daadwerkelijk met verschillende facetten van die...

Pegasus maakt deel uit van het Living School Lab-project, een initiatief van de Europese Unie dat doordacht gebruik van ICT ondersteunt. Er worden heel wat middelen vrij gemaakt om de leerlingen...

uitstekend onderwijs

Leerlingen in Pegasus genieten uitstekend onderwijs dat hen uitstekend voorbereidt op hoger onderwijs. Niet zonder trots stellen we vast dat twee op drie van onze leerlingen die voortstuderen in...

Op Pegasus is er een zee aan ruimte. De school bestaat uit losstaande gebouwen op een domein van 3 ha uitkijkend op de achterliggende weiden tot de Torhoutsesteenweg. De leerlingen hebben bij ons...

clil

Pegasus is al sinds enkele jaren een actief verstrekker van meertalig onderwijs. Leerlingen krijgen de kans om zaakvakken als wiskunde en fysica in een vreemde taal (Frans en Engels) te volgen. De...

Milieuzorg op school

Pegasus vindt het milieu belangrijk. Leerlingen worden bewust gemaakt van het belang van onze omgeving. De school geeft hierin het goede voorbeeld door grotendeels zelf te voorzien van eigen...

wiskundebad

In 5 wiskunde – wetenschappen is er nu de keuze tussen

  • 7 + 2 uur wiskunde
  • 7 uur wiskunde + 2 uur wetenschappelijk werk (met voorbereiding op toelatingsproef arts/tandarts)...

De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te kunnen communiceren. Bovendien informeren we ouders over...

ipad & imac
ICT

Sinds jaar en dag is de school een trendsetter op gebied van gebruik van moderne middelen. Zo hangen er op school heel wat Smartboarden zodat leerkrachten vlot over internet kunnen beschikken om...

sport en cultuur

Pegasus staat ook in voor buitenschoolse activiteiten. Sportieve leerlingen kunnen deelnemen aan tal van schoolsportactiviteiten, al dan niet in competitieverband. Ons schooltoneel heeft naam en...

Nieuwbouw pegasus

In maart 2014 komen er op school heel wat nieuwe klaslokalen in modulebouw. De oude paviljoenen worden afgebroken en vervangen door een schitterend nieuw gebouw dat voldoet aan alle moderne eisen...

In de kijker

Nieuw

Extra wiskunde

In 5 wiskunde – wetenschappen de keuze tussen 7 + 2 uur wiskunde, 7 uur wiskunde + 2 uur wetenschappelijk werk (met voorbereiding op toelatingsproef arts/tandarts) en 7 uur wiskunde + 2 uur informatica (met de nadruk op programmeren). Nieuw
 

Media:

In Humane Wetenschappen de invoering van het vak ‘media’, een practicum voor gedrag- en cultuurwetenschappen. Nieuw
 

Duits vanaf het derde jaar:

Wie talen wil studeren krijgt de gelegenheid om al vanaf het derde jaar drie vreemde talen te volgen: Frans, Engels en Duits. Nieuw
 

Promotiefilm

Pegasus op facebook