Schoolbrochure 2015-2016Iedereen is welkom op het Koninklijk Atheneum Pegasus, een open school die jonge mensen voorbereidt op de wereld van morgen. Al van in onze brede middenschool gaan we samen met de leerlingen op zoek naar hun talenten. Vanaf de tweede graad bereiden we de leerlingen voor op een hogere studie. De feedback van universiteiten en hogescholen leert ons dat twee derde van onze oud-leerlingen slaagt in het eerste jaar hoger onderwijs.

Ondanks de sterke resultaten blijven we vernieuwen om onze leerlingen een nog betere opleiding te geven. Zo is KA Pegasus een pionier in meertalig onderwijs. CLIL (Content Language and Integrated Learning), het onderwijs van zaakvakken in een vreemde taal, is op onze school al lang ingeburgerd. In de eerste en de tweede graad kan voor twee uur wiskunde in het Frans gekozen worden. In de tweede en de derde graad worden ook fysicalessen in het Engels aangeboden en vanaf volgend schooljaar verloopt de informaticacursus in de derde graad gedeeltelijk in het Engels. Door CLIL gaat zowel de beheersing van de vreemde taal, de kennis van het zaakvak als het probleemoplossend denken van de leerling erop vooruit. De GOK-doorlichting van 2014 heeft bovendien aangetoond dat leerlingen die aanvankelijk minder presteren, hun achterstand door de CLIL-methode wegwerken.

Ook in het gewone talenonderwijs maakt KA Pegasus vernieuwende keuzes. Als enige school in de regio bieden we Duits al vanaf het derde jaar aan. De kennis van de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen is immers een belangrijke troef op de arbeidsmarkt en Duits is ook een belangrijke wetenschapstaal. In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor een richting met vijf moderne talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans.

infomomenten en openschooldag op de Middenschool - KA Pegasus Secundaire school in Oostende

Ontdek onze troeven

Living schools lab in Atheneum van Pegasus Oostende

Pegasus maakt deel uit van het Living School Lab-project, een initiatief van de Europese Unie dat doordacht gebruik van ICT ondersteunt. Er worden heel wat middelen vrij gemaakt om de leerlingen...

ipad & imac in onze ultramodern openleercentrum van Oostende
ICT

Sinds jaar en dag is de school een trendsetter op gebied van gebruik van moderne middelen. Zo hangen er op school heel wat Smartboarden zodat leerkrachten vlot over internet kunnen beschikken om...

Zee aan ruimte in het KA Pegasus Secundair onderwijs Oostende

Op Pegasus is er een zee aan ruimte. De school bestaat uit losstaande gebouwen op een domein van 3 ha uitkijkend op de achterliggende weiden tot de Torhoutsesteenweg. De leerlingen hebben bij ons...

leerlingbegeleiding - secundaire school oostende

In Pegasus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betreft hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste...

wiskundebad in de derde graad van het secundair onderwijs

In 5 wiskunde – wetenschappen is er nu de keuze tussen

  • 7 + 2 uur wiskunde
  • 7 uur wiskunde + 2 uur wetenschappelijk werk (met voorbereiding op toelatingsproef arts/tandarts)...
sport en cultuur in het middelbare onderwijs

Pegasus staat ook in voor buitenschoolse activiteiten. Sportieve leerlingen kunnen deelnemen aan tal van schoolsportactiviteiten, al dan niet in competitieverband. Ons schooltoneel heeft naam en...

Milieuzorg op school, Secundair - Middelbaar onderwijs Oostende

Pegasus vindt het milieu belangrijk. Leerlingen worden bewust gemaakt van het belang van onze omgeving. De school geeft hierin het goede voorbeeld door grotendeels zelf te voorzien van eigen...

GWP weken in Koninklijk Atheneum Pegasus Oostende

Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. De leerlingen van K.A. Pegasus worden voorbereid op de wereldse realiteit door hen ook daadwerkelijk met verschillende facetten van die...

ouderparticipatie (secundair onderwijs)

De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te kunnen communiceren. Bovendien informeren we ouders over...

CLIL - meertalig onderwijs

Pegasus is al sinds enkele jaren een actief verstrekker van meertalig onderwijs. Leerlingen krijgen de kans om zaakvakken als wiskunde en fysica in een vreemde taal (Frans en Engels) te volgen. De...

uitstekend onderwijs - secundaire scholen

Leerlingen in Pegasus genieten uitstekend onderwijs dat hen uitstekend voorbereidt op hoger onderwijs. Niet zonder trots stellen we vast dat twee op drie van onze leerlingen die voortstuderen in...

Nieuwbouw KA Pegasus Oostende Campus Stene

In maart 2014 komen er op school heel wat nieuwe klaslokalen in modulebouw. De oude paviljoenen worden afgebroken en vervangen door een schitterend nieuw gebouw dat voldoet aan alle moderne eisen...

In de kijker

Nieuw

Extra wiskunde

In 5 wiskunde – wetenschappen de keuze tussen 7 + 2 uur wiskunde, 7 uur wiskunde + 2 uur wetenschappelijk werk (met voorbereiding op toelatingsproef arts/tandarts) en 7 uur wiskunde + 2 uur informatica (met de nadruk op programmeren). Nieuw
 

Media:

In Humane Wetenschappen de invoering van het vak ‘media’, een practicum voor gedrag- en cultuurwetenschappen. Nieuw
 

Duits vanaf het derde jaar:

Wie talen wil studeren krijgt de gelegenheid om al vanaf het derde jaar drie vreemde talen te volgen: Frans, Engels en Duits. Nieuw
 

Promotiefilm

Pegasus op facebook