Het moderne onderwijs is al lang het klaslokaal ontgroeid. De leerlingen van K.A. Pegasus worden voorbereid op de wereldse realiteit door hen ook daadwerkelijk met verschillende facetten van die wereld te confronteren. Om dit doel te bereiken lopen tal van projecten die door de leerkrachten worden gecoördineerd. Al van in de eerste graad bezoeken de leerlingen het bos, de elektriciteitscentrale in Brugge, de haven van Antwerpen, een toneelvoorstelling, het project ‘kunst bij buren’ , etc.. Al tien jaar trekken onze leerlingen op geïntegreerde werkperiode ofte GWP. Ontstaan uit een initiatief voor de laatstejaars, is dit project uitgegroeid tot tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen. Het tweede jaar bezoekt de lichtstad Parijs, het vierde verkent de Westhoek en het zesde trekt naar Normandië of de Eifel. De drie periodes kaderen in de uitwerking van vakoverschrijdende doelstellingen; naast het ‘lerende’ karakter, wordt er tijdens die periode bijzondere aandacht besteed aan communicatieve en sociale vaardigheden. Essentieel voor de vorming van jonge mensen.