Inspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van de onderwijsinstellingen in Vlaanderen.  Dit gebeurt aan de hand van doorlichtingen. 
Na elke doorlichting noteren de inspecteurs hun bevindingen in een doorlichtingsverslag. 
 
  download
DOORLICHTINGSVERSLAG 1 19 april - 22 april 2010
DOORLICHTINGSVERSLAG 2 19 APRIL - 22 APRIL 2010
DOORLICHTINGSVERSLAGEN van alle instellingen