In Pegasus volgen we onze leerlingen zeer nauw op, zowel wat betreft hun studieresultaten als wat betreft hun welbevinden. We zijn er immers van overtuigd dat je goed in je vel voelen de eerste voorwaarde is om goed te presteren op school. We doen er dan ook alles aan om leerlingen te helpen als we merken dat leerlingen zich niet goed voelen. Via ons digitaal leerlingvolgsysteem informeren leerkrachten, leerlingbegeleiding en directie elkaar van alle problemen en van de aangeboden hulp. De werkgroep leerlingbegeleiding vergadert wekelijks en bespreekt de leerlingen met problemen in een nauwe samenwerking met het Centrum voor Leerlingbegeleiding.

Handelingsplannen bij leerstoornissen

Als uw kind een leerstoornis heeft, dan wordt er een handelingsplan op maat van uw kind uitgeschreven. Dit plan ontstaat in samenspraak tussen de ouders en of de leerling, de leerlingenbegeleider, het CLB en de school. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken waardoor we uw zoon of dochter extra kansen bieden.

Welbevinden

Leerlingen komen graag naar Pegasus. Ze houden van de open en eerlijke manier van omgaan met elkaar. Het doet ons altijd veel plezier om oud-leerlingen terug te zien die ons eraan herinneren hoe goed ze het bij ons wel vonden. Ze komen heel graag nog eens naar school terug voor een gesprekje met een leerkracht of de directie.

Anti-pestschool

De school heeft een pestactieplan opgesteld. Het plan bevat zowel preventieve als sanctionerende maatregelen. Alle leerkrachten kennen de werkwijze en passen ze ook toe. Op die manier slagen we erin om de pesterijen op school tot een minimum terug te dringen.

Ontdek hier meer over ons pestactieplan

Herstelgericht denken en handelen

In elke omgeving waar veel mensen samenleven ontstaan incidenten. Hierbij worden regels gebroken, worden ethische normen met de voeten getreden. De maatschappij verwacht in die omstandigheden terecht dat er een sanctie is. De school kiest er in dergelijke omstandigheden voor om eerst aan het herstel te werken tussen de mensen in het conflict betrokken zijn. De eventuele sanctie hangt dan af van de bereidheid om aan herstel te werken en de mate waarin herstel bereikt wordt.

Bekijk ook onze webpagina over herstelgericht handelen

Onderwijsloopbaanbegeleiding:

De school doet heel wat inspanningen om leerlingen te helpen bij het maken van een goede studiekeuze en dit na de elke graad. Na de eerste graad komen de verschillende scholen uit Oostende met een TSO-BSO bovenbouw zich voorstellen aan onze leerlingen. We informeren de leerlingen ook over de verschillende digitale platformen die helpen bij het maken van een goede schoolkeuze en de klassenraad formuleert een positief advies in het belang van de leerling. In de derde graad gaan we natuurlijk op bezoek in verschillende hogescholen en universiteiten en aan de SID beurs.