De school vindt een goed contact met de ouders uiterst belangrijk. We beschikken dan ook over heel wat mogelijkheden om vlot met ouders te kunnen communiceren. Bovendien informeren we ouders over onze werkwijze. Zo richten we jaarlijks een informatieavond in over het gebruik van Smartschool en over Clil. Ouders zijn steeds welkom op de school om over de situatie van hun zoon of dochter te spreken. Vooraf een afspraak maken is natuurlijk aangewezen.

Democratische prijzen

We zijn ervan overtuigd dat de financiële situatie van de ouders geen belemmering mag zijn voor het krijgen van degelijk onderwijs en/of het deelnemen aan activiteiten. Daar houden we in de mate van het mogelijke rekening mee bij het bepalen van onze prijzen.

Democratische besluitvorming

Pegasus is een school waarbij beslissingen op een open manier van onder uit worden genomen in overleg tussen de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Zo is er op school een goed werkende leerlingenraad actief en zijn ouders en personeel vertegenwoordigd in de schoolraad die de directie adviseert bij het schoolbeleid.