Uw kind... ook onze zorg!

Wij willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt in een geest van wederzijds respect.

Ons pedagogisch project heeft een pluralistische grondslag met eerbieding van de Rechten van de Mens en vooral van het Kind.

Wij bieden optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Wij begeleiden de leerlingen zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende, vrije en kritische jongeren.
Onze school is democratisch: informatie, inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn... vinden wij in onze school belangrijk.

Het schoolteam werkt nauw samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), met de leden van vriendenkring, met het pedagogisch college, de leerlingenraad en de adviserende schoolraad. Onze school maakt deel uit van Scholengroep 27 bestuurd door de algemene vergadering, de raad van bestuur, de algemene directeur en het college van directeurs.

Onze schoolbrochure

Onze schoolbrochure bevat een schat aan informatie. Ontdek onze studierichtingen, projecten, schoolteam en nog veel meer.

Schoolmagazine Schoolbrochure KA Pegasus