De school is wettelijk verplicht u dit document bij inschrijving te bezorgen. U tekent tevens voor ontvangst.

We gaan ervan uit dat iedere ouder dit document aandachtig doorneemt, het liefst zelfs voor je je zoon of dochter inschrijft op onze school, dit om verrassingen te voorkomen. Het document biedt u een schat aan praktische informatie!

Klik op icoon om het document te lezen. U dient wel over software te beschikken om PDF-documenten te lezen.