Het kan niet genoeg worden onderstreept hoe belangrijk het is om een goede studiekeuze te maken. Informeer je grondig over wat er van je verwacht wordt in deze of gene richting, en toets dit aan je persoonlijke belangstelling, motivatie en kunnen. Laat je vooral niet leiden door keuzes van vrienden of door druk van buitenaf. Pas dan zal je een succesvolle studie- carrière uitbouwen.

 
GRAAD LEERJAREN   KEUZE
eerste jaar A-stroom met
keuze uit:

TALENTENMODULE 
LATIJN
EDUSPORT

tweede jaar

LATIJN
MODERNE WETENSCHAPPEN
EDUSPORT

derde jaar ASO

WETENSCHAPPEN 
LATIJN
ECONOMIE
HUMANE WETENSCHAPPEN

vierde jaar

vijfde jaar
ASO WETENSCHAPPEN
LATIJN
ECONOMIE
HUMANE WETENSCHAPPEN
zesde jaar