Leerlingen in Pegasus genieten uitstekend onderwijs dat hen uitstekend voorbereidt op hoger onderwijs. Niet zonder trots stellen we vast dat twee op drie van onze leerlingen die voortstuderen in het hoger onderwijs slaagt in zijn eerste jaar. Verder maken we ook extra werk van studiemethode en van leren leren, dit over de graden heen. We willen een school zijn waar iedereen zich goed voelt in een geest van wederzijds respect.