Op Pegasus is er een zee aan ruimte. De school bestaat uit losstaande gebouwen op een domein van 3 ha uitkijkend op de achterliggende weiden tot de Torhoutsesteenweg. De leerlingen hebben bij ons ruimte zat. Zo is er een aparte speelplaats voor de leerlingen van de eerste graad en een andere speelplaats voor de leerlingen van de tweede en de derde graad. Verder zijn er groenzones, parkeerruimten en een sportveld. Dat er zo veel ruimte is heeft voor gevolg dat er minder incidenten zijn tussen leerlingen. Hoe dichter we met velen op elkaars lip leven, hoe meer incidenten er tussen mensen ontstaan.