Koninklijk Atheneum Pegasus - Visie

Iedereen is welkom op het Koninklijk Atheneum Pegasus, een open school die jonge mensen voorbereidt op de wereld van morgen. Al van in onze brede middenschool gaan we samen met de leerlingen op zoek naar hun talenten. Vanaf de tweede graad bereiden we de leerlingen voor op een hogere studie. De feedback van universiteiten en hogescholen leert ons dat twee derde van onze oud-leerlingen slaagt in het eerste jaar hoger onderwijs.

Ondanks de sterke resultaten blijven we vernieuwen om onze leerlingen een nog betere opleiding te geven. Zo is KA Pegasus een pionier in meertalig onderwijs. CLIL (Content Language and Integrated Learning), het onderwijs van zaakvakken in een vreemde taal, is op onze school al lang ingeburgerd. In de eerste en de tweede graad kan voor twee uur wiskunde in het Frans gekozen worden. In de tweede en de derde graad worden ook fysicalessen in het Engels aangeboden en vanaf volgend schooljaar verloopt de informaticacursus in de derde graad gedeeltelijk in het Engels. Door CLIL gaat zowel de beheersing van de vreemde taal, de kennis van het zaakvak als het probleemoplossend denken van de leerling erop vooruit. De GOK-doorlichting van 2014 heeft bovendien aangetoond dat leerlingen die aanvankelijk minder presteren, hun achterstand door de CLIL-methode wegwerken.

Ook in het gewone talenonderwijs maakt KA Pegasus vernieuwende keuzes. Als enige school in de regio bieden we Duits al vanaf het derde jaar aan. De kennis van de moedertaal van meer dan 100 miljoen Europeanen is immers een belangrijke troef op de arbeidsmarkt en Duits is ook een belangrijke wetenschapstaal. In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor een richting met vijf moderne talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits én Spaans.

Basiskennis economie is vandaag essentieel. Daarom kunnen leerlingen die Latijn volgen nu ook kiezen voor een basispakket. Ideaal voor wie overweegt om studies rechten of economie te volgen.

De schitterende resultaten die onze leerlingen dit schooljaar behalen in de wiskunde-, biologie-, chemie- en fysicaolympiade tonen eens te meer de kwaliteit van onze wiskunde- en wetenschapsopleidingen aan. Leerlingen die hun wiskundige talent maximaal willen ontplooien, kunnen trouwens in geen enkele andere school in de streek opteren voor een pakket van negen uur wiskunde in de derde graad. Ook uniek zijn onze cursussen programmeren in de tweede en derde graad. In de richting humane wetenschappen werd vorig schooljaar het vak media, een practicum voor gedrag- en cultuurwetenschappen, ingevoerd.

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld kiest KA Pegasus resoluut voor een doordacht gebruik van ICT. Onze school is uitgerust met de meest geavanceerde technologie: zowat alle klassen zijn uitgerust met een pc en internetaansluiting, een multimediabeamer en een smartboard. In vele lessen gaan de leerlingen met de iPads van de school aan de slag. De school beschikt ook over een uitstekend uitgerust informaticalokaal en een ultramodern openleercentrum, waar leerlingen voor, tijdens en na de lesuren opzoekingswerk kunnen verrichten. Via Smartschool kunnen leerlingen en leerkrachten continu met elkaar communiceren.

KA Pegasus heeft ook oog voor de wereld buiten de school. De leerlingen worden aangemoedigd om hobby’s uit te oefenen. Op die manier leren zij immers vaardigheden die ook van pas komen bij het studeren. In sommige gevallen worden er zelfs flexibele trajecten uitgestippeld om leerlingen in staat te stellen buitenschoolse talenten verder te ontwikkelen.

Vorig jaar gingen we, in samenwerking met KV Oostende, van start met het Edufoot project. Vanaf 2016 wordt ook BC Oostende in de samenwerking betrokken en kunnen talentvolle jonge basketters instappen in Edubasket.

Nieuw vanaf september 2016 is het aanbod economie in alle richtingen. Ervaring leert ons dat basiskennis economie bij alle leerlingen essentieel is. Daarom zullen ook de leerlingen Latijn economie kunnen volgen, al dan niet in het Engels.

KA Pegasus is een zorgzame school: leerlingen die nood hebben aan extra begeleiding worden door een ervaren team opgevangen. Ze kunnen gebruik maken van flexibele trajecten zodat zij ook de eindtermen bereiken.

Jean Surmont
Directeur