GO! Atheneum Pegasus - Visie

De hervorming van het secundair onderwijs staat voor de deur. Op 1 september 2019 worden een aantal vernieuwingen doorgevoerd die het onderwijslandschap grondig zullen veranderen. GO! Atheneum Pegasus vervult al sinds jaren een voortrekkersrol op het vlak van onderwijsvernieuwing: denk maar aan de invoering van het meertalig onderwijs (CLIL) en Edusport. Het is dus niet meer dan normaal dat we verder gaan op de ingeslagen weg. In het schooljaar 2018-19 starten we in samenwerking met Basisschool Stene en de A. Vermeylenschool met het Tienerschoolproject. Het is de bedoeling om de overstap van de basisschool naar het atheneum te vereenvoudigen. Leerlingen hebben het soms moeilijk met het omgaan met verschillende leerkrachten en vakken.

We hopen het welbevinden van de leerlingen op school op die manier nog te verhogen. GO! Atheneum Pegasus zet ook zijn schouders onder de creatie van een sportcampus. De afdeling Edusport verhuist naar de Schapenstraat. Daar wordt immers een nieuwe sporthal gebouwd en is de afstand tussen klas en Sportpark De Schorre een stuk kleiner. Daarnaast blijven verder werken met flexibele trajecten voor talentvolle leerlingen of leerlingen met een leerachterstand, wordt het meertalig CLIL-aanbod aangehouden en gaan wij bij de leerlingen van de eerste graad op zoek naar hun talenten via het aanbod van modules. Via de nauwe samenwerking met de scholen van Scholengemeenschap STROOM krijgen leerlingen die kiezen voor Pegasus een uniek studieaanbod, afgestemd op hun talenten, potentieel en interesses. Studiekeuzebegeleiding speelt hier een voorname rol. Leerlingen worden uitgedaagd: ze nemen deel aan olympiades, taal- en actuawedstrijden. Er zijn tal van naschoolse activiteiten, zowel sportief als cultureel, die meehelpen om jonge volwassenen met een gezonde, positieve en kritische geest te vormen.

Jean Surmont
Directeur